DENOXTRONIC

Stanowisko kontrolne układów Denoxtronic

Stanowisko kontrolne z zamontowanym specjalnym wyposażeniem umożliwia naprawę modułów Denoxtronic w stanie zdemontowanym z pojazdu. Układ Denoxtronic stosowany jest od 2004 r. w pojazdach ciężarowych i pozwala na redukcję ilości tlenków azotu w spalinach.

Kontakt komponentów systemu Denoxtronic z olejem napędowym lub olejem probierczym może prowadzić do powstania uszkodzeń. Stąd prace powinny odbywać się w specjalnym, wydzielonym pomieszczeniu, wolnym od zanieczyszczeń. Stanowisko kontrolne Bosch posiada następujące wyposażenie:

  • Zbiornik na pozostałości AdBlue
  • Zbiornik na medium probiercze
  • Doprowadzenie napięcia do modułu zasilającego
  • Doprowadzenie sprężonego powietrza do badania Denoxtronic 1
  • Imadło do mocowania w celu przeprowadzenia naprawy
  • Przygotowanie do badania szczelności

Taki zestaw wyposażenia ułatwia wykonywanie napraw:

  • Moduły zasilające mogą być prawidłowo umocowane i obracane we wszystkich kierunkach
  • Zapewnione jest oddzielne miejsce pracy od innych stanowisk naprawy osprzętu Diesla. Stanowisko jest wyposażone we wszystkie przyłącza doprowadzające medium probiercze, napięcie, sprężone powietrze i gaz wzorcowy
  • Możliwe jest wykonanie skutecznej naprawy modułów wszystkich wersji