Oferujemy możliwość podjęcia pracy na terenie Tarnobrzega oraz Sandomierza. Wierzymy, że nasi Pracownicy są kluczem do sukcesu Firmy. Poszukujemy i inwestujemy w ludzi zmotywowanych, ambitnych, chętnych do realizacji nowych wyzwań oraz zaangażowanych w pracy, aby zapewnić najwyższy poziom usług dla naszych Klientów. Tworząc zgrany zespół zwracamy uwagę na dobre relacje i przyjazną atmosferę w pracy.

Aktualne oferty pracy dla:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik działu handlowego
 • Magazynier

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • przyjazną atmosferę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • prace w otwartej na innowacje firmie
 • możliwość samorealizacji
 • dogodne warunki pracy
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
 • współpracę z ekspertami

Jesteś zainteresowany?
Być może czekamy właśnie na Ciebie?

Formularz aplikacyjny

  Stanowisko:
  CV: (wymagania)

  Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119), dalej RODO – informujemy, że:

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest AUTORAK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000943714, kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN, NIP: PL8672253958, tel. kontaktowy (+48) 15 823 91 80. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  Twoje dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:

  • umieszczenia Twoich dokumentów w bazie rekrutacyjnej Firmy
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
  • przeprowadzenia kolejnych postępowań rekrutacyjnych (jeśli wyrazisz na to zgodę)
  • ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Twoich danych

  Odbiorcą Twoich danych będzie AUTORAK Sp. z o.o

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia danego procesu rekrutacji, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Twoje dane będą wykorzystywane także podczas rekrutacji w przyszłości.

  Masz prawo do:

  • dostępu do treści danych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

  Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  Wymagania pliku CV

  1. Typ pliku: pdf
  2. Maksymalny rozmiar: 1 MB
  3. Dodatkowe wymagania:
  • dodaj jedną z poniższych zgód na końcu dokumentu CV oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnej rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AUTORAK Sp. z o.o  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AUTORAK Sp. z o.o  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))