Oferujemy możliwość podjęcia pracy na terenie Tarnobrzega oraz Sandomierza. Wierzymy, że nasi Pracownicy są kluczem do sukcesu Firmy. Poszukujemy i inwestujemy w ludzi zmotywowanych, ambitnych, chętnych do realizacji nowych wyzwań oraz zaangażowanych w pracy, aby zapewnić najwyższy poziom usług dla naszych Klientów. Tworząc zgrany zespół zwracamy uwagę na dobre relacje i przyjazną atmosferę w pracy.

Aktualne oferty pracy dla:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik działu handlowego
 • Magazynier

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • przyjazną atmosferę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • prace w otwartej na innowacje firmie
 • możliwość samorealizacji
 • dogodne warunki pracy
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
 • współpracę z ekspertami

Jesteś zainteresowany?
Być może czekamy właśnie na Ciebie?

Formularz aplikacyjny

  Stanowisko:
  CV: (wymagania)

  Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119), dalej RODO – informujemy, że:

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest PHU Autorak Arkadiusz Rak (dalej Firma) ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 864-000-19-00, REGON 830021650, tel. kontaktowy 15 823 91 80. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  Twoje dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:

  • umieszczenia Twoich dokumentów w bazie rekrutacyjnej Firmy
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego
  • przeprowadzenia kolejnych postępowań rekrutacyjnych (jeśli wyrazisz na to zgodę)
  • ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Twoich danych

  Odbiorcą Twoich danych będzie PHU Autorak Arkadiusz Rak

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia danego procesu rekrutacji, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Twoje dane będą wykorzystywane także podczas rekrutacji w przyszłości.

  Masz prawo do:

  • dostępu do treści danych
  • sprostowania danych
  • usunięcia danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

  Posiadane dane osobowe będą zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

  Firma zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  Wymagania pliku CV

  1. Typ pliku: pdf
  2. Maksymalny rozmiar: 1 MB
  3. Dodatkowe wymagania:
  • dodaj jedną z poniższych zgód na końcu dokumentu CV oraz podpisz się imieniem i nazwiskiem

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnej rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Autorak Arkadiusz Rak dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Autorak Arkadiusz Rak dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))