Blog

Przekształcenie w Spółkę z o.o.

Blog

W związku z przekształceniem firmy AUTORAK w Spółkę z o.o. w dniu 03.01.2022 informujemy o nowych danych firmy:

AUTORAK Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000943714,

kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN, NIP: PL8672253958