Blog

Dodatkowe moduły ESI dostępne bezpłatnie

Blog

Dodatkowe moduły ESI dostępne bezpłatnie: świętuj z nami ponad milion przypadków napraw pochodzących z
praktyki!

Nie korzystałeś jeszcze z Info typu SIS, EBR i P w ESI firmy Bosch?
Teraz i ty masz dostępne bezpłatnie do dnia 31.12.2020. Możesz przekonać się o zaletach
oprogramowania diagnostycznego ESI[tronic] 2.0 Online i naszej bazy danych naprawczych
EBR – Online.

W tym czasie będziesz miał dostęp do:
System Informacji Serwisowych – SIS: ponad 16 000 instrukcji dotyczących
wyszukiwania usterek i naprawy dla ponad 347 000 pojazdów
Znane błędy online – EBR: ponad 1 milion instrukcji opartych na bazie praktycznej wiedzy
warsztatowej. Oprogramowanie oferuje rozwiązania naprawcze dla usterek, które napotykają
warsztaty w czasie codziennej pracy. Są to instrukcje zweryfikowane i sprawdzone przez
fachowców z firmy Bosch.
Schematy elektryczne – P: ponad 30 000 schematów elektrycznych systemów komfortu
dla ponad 900 000 pojazdów.
Ta oferta kończy się automatycznie w dniu 31.12.2020 – anulowanie nie jest konieczne.
Nadal będą obowiązywały uzgodnione warunki licencji.

Czas trwania akcji:  

Ta oferta jest ważna tylko w trybie online i kończy się automatycznie 31.12.2020 –
zakończenie nie jest wymagane. Uzgodnione warunki licencji pozostają bez zmian

Informacja o promocji            Infogram